top of page

Voluntary Duty Rotas 2024

Service Duties - All
Coffee Rota - Ewhurst
Flower Rota - Ewhurst
Lock/Unlock - Ewhurst
Vergers - Ewhurst

Ist Week               Jane Wilby

 2nd Week            Jackie Avery

 3rd Week             Sally Thompson

 4th Week             Jane Wilby

bottom of page